Every morning closer
to a sustainable world

BCI Gebouw, dé tool voor het meten
van circulariteit van vastgoed!

Meetinstrument of een bestaand gebouw voldoet aan circulaire prestaties.

Sturingsinstrument om (circulaire) ontwerpkeuzes te maken tijdens een ontwerp- of ontwikkelproces.

Meten van Losmaakbaarheid.

Sturen op CO2-reductie en circulariteit in ontwerpprocessen.

Objectieve beoordeling van circulair bouwen in aanbestedingen.

Voor iedereen toegankelijk en daardoor sneller, goedkoper en objectiever.

Circulariteit van vastgoed meetbaar maken

BCI Gebouw is het meetinstrument waarmee iedereen de circulaire potentie van zijn vastgoedobject kan bepalen. BCI Gebouw geeft invulling aan één van de  kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar  maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. Ook sluit BCI Gebouw aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23* is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk.

Uitgebreide toelichting

Wat is de BCI?

BCI staat voor de Building Circularity Index© en is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk beproefd meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieuimpact en circulariteit samen in één integrale tool.

De BCI is voor iedereen toegankelijk. Wil je een nulmeting uitvoeren om de mate van circulariteit van een ontwerp of gebouw te bepalen? Dat kan! Of maak gebruik van onze eigen circulaire producten- en materialendatabase (1.500+) om tot een meer circulair ontwerp te komen. Je bepaalt de circulariteitsscore van een ontwerp of gebouw, nieuw of bestaand, zonder tussenkomst van een adviseur. Het meetbaar maken van circulariteit van vastgoed is hierdoor sneller, goedkoper en objectiever!

Interesse?

Nieuws