Every morning closer
to a sustainable world

BCI Gebouw

BCI Gebouw geeft invulling aan één van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. Ook sluit BCI Gebouw aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23* is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers.

BCI staat voor de Building Circularity Index© en is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk beproefd meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. BCI Gebouw brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu-impact en circulariteit samen in één integrale tool.

Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk.

De BCI is voor iedereen toegankelijk. Wil je een nulmeting uitvoeren om de mate van circulariteit van een ontwerp of gebouw te bepalen? Dat kan! Of maak gebruik van onze eigen circulaire producten- en materialendatabase (1.500+) om tot een meer circulair ontwerp te komen. Je bepaalt de circulariteitsscore van een ontwerp of gebouw, nieuw of bestaand, zonder tussenkomst van een adviseur. Het meetbaar maken van circulariteit van vastgoed is hierdoor sneller, goedkoper en objectiever!

Wil je meteen aan de slag? Bestel hier je Bundel op BCI Gebouw.

 

* Platform CB’23 is een initiatief van NEN, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat.