Every morning closer
to a sustainable world

BCI Gebouw

BCI Gebouw geeft invulling aan een van de kerndoelen van de transitieagenda circulaire bouweconomie: Het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren.

De Building Circularity Index© (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen. Uniek van de BCI is dat het verschillende erkende meetmethoden voor circulariteit samenbrengt in één integrale tool om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen. Waar andere meetmethoden zich vooral focussen op het materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk. De BCI benadert hiermee de praktijksituatie van de circulaire bouweconomie.

De BCI is nu voor iedereen toegankelijk. Je bepaalt de score van een vastgoedobject zonder tussenkomst van een adviseur. Het meetbaar maken van circulariteit van vastgoedobjecten is hierdoor sneller, goedkoper en objectiever!