Raderadvies en BCI Gebouw

04 06 2021

Inmiddels is ook Raderadvies B.V. samenwerkingspartner van BCI Gebouw.
Raderadvies is op operationeel en tactisch niveau betrokken bij de verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen, maar ook vastgoedportefeuilles. Het meten en sturen op circulariteit met BCI Gebouw, waarbij technisch inzicht op het gebied van materiaalgebruik en detaillering van belang is, past bij het kennis- en competentieprofiel van de medewerkers van Raderadvies. Zij kunnen ondersteunen bij o.a. het maken van BCI-berekeningen, het valideren van de door de organisatie zelfgemaakte berekening. Samen met Raderadvies en de andere samenwerkingspartners gaan we aan de slag met het delen, ontwikkelen en verspreiden van kennis op het gebied van circulair aanbesteden, ontwerpen, inkopen, bouwen en onderhoud. Met als uiteindelijke doel: een circulaire economie.