Meetmethodiek losmaakbaarheid

16 06 2021

In de herziene meetmethode Losmaakbaarheid van DGBC (Dutch Green Building Council) zijn de definities, randvoorwaarden en uitgangspunten voor het bepalen van de losmaakbaarheidsindex uitgelegd. ‘Deze nieuwe formule sluit aan op de MPG en toont op een eerlijke manier het gedrag van de losmaakbaarheid van het product, waarbij de zwakste schakel het zwaarst meetelt, aldus Mike van Vliet. ‘Dit geeft ons de mogelijkheid om inzicht te geven in de losmaakbaarheid per laag van Brand. Om vervolgens op gebouwniveau een score voor de losmaakbaarheidsindex te geven’.

De herziene meetmethodiek Losmaakbaarheid is ontwikkeld en getoetst in samenwerking met Alba Concepts, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en W/E Adviseurs in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie.

BCI Gebouw partners W4Y adviseurs bv en Duurzaamheidscertificering ondersteunen graag bij de invulling van het nieuwe #BREEAM-onderdeel voor het certificering van gebouwen.