Hoe circulair zijn de projecten van VORM?

11 02 2022

Dát is een vraag die VORM graag beantwoordt. Ook een vraag waar Vorm niet direct antwoord op heeft . Maar de noodzaak is duidelijk: in 2019 verbruikten we mondiaal 100 miljard ton aan materialen, waarvan ruim 90% wordt verspild door onze take-make-waste economie. We zijn mondiaal nog maar voor 8,6% circulair. Dat moet anders, en snel! Hiervoor heeft Vorm concreet inzicht nodig in de mate van circulariteit van alles wat zij maken. Om dit te realiseren slaan zij hun handen ineen met BCI Gebouw. Hiermee kennen ze een score toe aan de mate van circulariteit, losmaakbaarheid én het materiaalgebruik. We maken inzichtelijk waar we staan met onze projecten. De uitkomsten zijn voor iedereen begrijpelijk: scoort een gebouw 90%, dan is het vastgoed 90% circulair.

Samen kunnen we meer dan alleen. Dus gaat VORM de tool samen met BCI gebouw verder ontwikkelen, om onder andere op een snellere en meer toegankelijke wijze te sturen op circulariteit in het ontwerpproces. Waar zij dit voor doen? De circulaire economie steeds concreter maken. Écht stappen maken. Zo komen ze bijvoorbeeld tot alternatieven die beter losmaakbaar zijn door de type verbinding of de toegankelijkheid van de verbinding. Vandaag hebben VORM en BCI Gebouw de handtekening gezet onder deze belangrijke samenwerking. Samen gaan we impact maken. Impact voor een duurzame toekomst. En die is misschien wel belangrijker dan ooit…

Op onderstaand beeld zie je Fibonacci. Hét symbool van betaalbaar wonen in hartje Gemeente Amsterdam. Ook duurzaamheid krijgt hier een prominente rol. Fibonacci gaat VORM doorrekenen met BCI Gebouw om tot een circulariteitsscore te komen voor dit bijzondere project. Wordt vervolgd!