TBI WOONlab maakt circulariteit inzichtelijk met BCI Gebouw

26 05 2022

Het innovatie lab van Era Contour, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep (hierna: TBI WOONlab) ontwikkelt samen met haar partners het product HOUTbaar LOFT, een circulaire grondgebonden loftwoning. De loftwoning straalt circulariteit uit, maar dat ís het in de (houten) kern ook. Tijdens de technische en inhoudelijke ontwikkeling was circulariteit het uitgangspunt. Ook in de doorontwikkeling blijft circulariteit leidend voor de loftwoning. Zo past TBI WOONlab bewust minder materiaal toe, is de loftwoning volledig van hout en zijn elementen losmaakbaar en daarmee onder andere geschikt voor hoogwaardig hergebruik, maar biedt het ook flexibiliteit binnen het woonconcept.

Om de mate van circulariteit te kwantificeren heeft TBI WOONlab gebruik gemaakt van BCI Gebouw. TBI WOONlab heeft bewust gekozen voor de BCI-score als verrijking op de MPG-score. Beide berekeningen laten namelijk de tegenstrijdigheid zien tussen een minder goede MPG-score ten opzichte van een enorm goede BCI-score. Dit komt doordat de HOUTbaar LOFT een relatief grote gevel heeft ten opzichte van het aantal BVO’s. TBI WOONlab pleit dan ook voor een herziening op de MPG om innovatie van woningvormen niet te blokkeren.

De BCI van TBI HOUTbaar LOFT is 64%, met een losmaakbaarheidsindex van maar liefst 82%. Deze goede BCI-score komt door de keuze voor het gebruik van biobased materialen zoals hout, en de manier waarop materialen en elementen losmaakbaar zijn gedemonteerd. De losmaakbaarheid van de CLT-vloeren verhoogt de mate van flexibiliteit van de woning. Op die manier kan TBI WOONlab binnen één casco verschillende woonvormen aanbieden. De BCI-score wordt door TBI WOONlab ingezet om met deze kennis een HOUTbaar LOFT V2.0 te ontwikkelen.

Het uitgangspunt is het behouden van materialen in haar puurste vorm, vermenging/onlosmakelijke verlijming wordt dus zo veel mogelijk vermeden. Waarbij er een hogere zekerheid is op hergebruik van de component na demontage zodat het hergebruikscenario (module D, binnen de MPG) dat nu voor een aantal materialen geldt, namelijk de afvalverbranding centrale, kan worden vermeden. En hierdoor kan ook beter worden ingespeeld op toekomstige wet- en regelgeving doordat de componenten binnen bepaalde elementen losmaakbaar dus adaptief zijn en in de toekomst kunnen worden aangepast.
Hierdoor wordt de opgeslagen CO2 langdurig opslagen in de constructie, niet alleen in de eerste levensfase van het gebouw.

Lees hier meer over de TBI HOUTbaar LOFT!