Samenwerking AM en BCI Gebouw een feit!

13 06 2022

Sinds dit jaar werkt AM Gebiedsontwikkeling samen met BCI Gebouw om circulair bouwen de standaard maken. Dat doet AM door te sturen op circulaire prestaties, hier nieuwe businessmodellen voor te bedenken en bovenal alle stakeholders in de keten hierin mee te nemen. Zo reduceert AM de footprint van de bouw nu en in de toekomst. Recent werd Jim Teunizen geïnterviewd door AM. Het hele interviews lees je hier terug.