Circulariteit in de installatiebranche: het is meetbaar!

15 07 2022

Jim Teunizen geeft in Toekomst & Trends 2022 (een uitgave van TVVL) zijn visie over hoe de installatiebranche kan bijdragen aan circulair bouwen en waar de uitdagingen zitten.

Circulariteit in de installatiebranche is een relatief nieuw thema, dat in rap tempo wordt omarmd door de branche. Levenscyclusanalyses worden gemaakt om de milieu impact te bepalen van installatieproducten en daarmee de MPG te verlagen. Dit is een belangrijke eerste stap. Maar er valt nog zoveel winst te behalen!

Welke grondstoffen en materialen worden er gebruikt? Waar komen deze vandaan en hoe zijn deze samengesteld? Hebben we deze materialen wel echt nodig? En kunnen deze materialen in de toekomst gemakkelijk hergebruikt of terugverkocht worden? En hoe losmaakbaar zijn deze dan? Milieu-impact omlaag, circulariteit en CO2-reductie omhoog! Het moet, het kan en het is meetbaar.

De BuildingCircularityIndex (BCI) is hiervoor hét meetinstrument in de markt. Zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. De BCI meet circulaire prestaties van producten en gebouwen, zoals de verantwoorde herkomst, het toekomstscenario, levensduurverlenging én de losmaakbaarheid. Daarnaast  biedt het installateurs, ontwikkelaars, architecten en opdrachtgevers een concreet handelingsperspectief in hun keuzes om circulaire prestaties waar te maken.

Het volledige artikel lees je hier.