FAQ’s

Veelgestelde vragen

Wat is de BCI?

BCI staat voor de Building Circularity Index en is een wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk beproefd meetinstrument om de circulaire potentie van een nieuw of bestaand gebouw te bepalen. BCI Gebouw© brengt verschillende erkende meetmethoden voor milieu-impact en circulariteit samen in één integrale tool.
Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk. De BCI benadert hiermee de praktijksituatie van de circulaire bouweconomie. 

Waarvoor is de BCI

Een erkende en gestandaardiseerde meetmethodiek voor circulariteit van vastgoedobjecten bestaat nog niet. De BCI is voor vastgoed eigenaren, opdrachtgevers (waaronder woningcorporaties, (semi-) publieke instellingen en private instellingen), ontwikkelaars, aannemers, architecten en (bouwtechnische) adviseurs die hun vastgoed aantoonbaar circulair willen ontwikkelen.

Moet je een diploma, certificaat of bewijs van bekwaamheid hebben om een BCI te mogen bepalen?

Nee, dat is niet nodig. Echter, het maken van een berekening vraagt wel kennis van techniek en circulariteit. BCI Gebouw Experts kunnen je wel helpen bij het opstellen of valideren van de BCI berekening of valideren 

Voor welk type vastgoed is de BCI toepasbaar?

De BCI is toepasbaar voor alle typen vastgoed, voor zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie.

Wat zegt de BCI score van een vastgoedobject?

Normaliter worden circulaire aspecten naast elkaar getoond, maar in BCI Gebouw© worden al deze aspecten samengebracht in één score voor de mate van circulariteit voor je vastgoedobject.

De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair en 100% volledig circulair is. Hierdoor is het een stuk makkelijker om vastgoed te vergelijken en te sturen op circulariteit tijden de ontwikkeling

Hoe kan ik de BCI-score verbeteren?

De BCI waardeert twee onderdelen. Materiaalgebruik en losmaakbaarheid. Door tijdens de ontwerpfase te sturen op circulariteit zijn op beide aspecten optimalisaties mogelijk die de BCI verbeteren. Onze BCI Gebouw Experts kunnen je daarbij helpen.

Welke functionaliteiten biedt BCI Gebouw?
  • Je projecten en berekeningen beheren;
  • Koppeling met de NIBE database;
  • Koppeling met de Alba Concepts database;
  • Het inzien van alle producten in de databases;
  • Het opstellen van de berekening via een de webbased applicatie;
  • Het aanmaken van twee alternatieve berekeningen per project;
  • Per berekening 10 keer de BCI herberekenen;
  • Het monitoren van projecten in een (online) dashboard met uitgebreide grafieken;
  • Het downloaden van een BCI rapport en een materialenpaspoort.
Welke gegevens moet ik hebben om een BCI berekening te maken?

Voor het maken van een BCI berekening heb je minimaal een hoeveelhedenstaat en een materiaalstaat nodig. Door producten te selecteren uit de BCI Gebouw productdatabase stel je de berekening samen. Meer inzicht in het project zoals plattegronden, doorsneden, aanzichten en detailtekeningen helpen bij het invullen van de BCI berekening.

Waarom heb ik de Milieukosten Indicator nodig van producten?

De MKI representeert de schaduwkosten van een product uitgedrukt in euro’s. Alle individuele producten bepalen gezamenlijk de BCI score met als wegingsfactor de MKI. Dit betekent dat een product met een hogere milieu-impact een grotere impact heeft op de BCI-score.

Hoe snel kan ik toegang krijgen tot de software?

Je krijgt direct na het aanschaffen van een BCI Gebouw bundel je inloggegevens toegestuurd op het e-mailadres waarmee je bent geregistreerd. Hiermee kun je direct aan de slag met BCI Gebouw.

Kan ik ook een certificaat krijgen voor mijn BCI-berekening?

Je kunt een verificatie van de BCI-berekening aanvragen. Hiervoor selecteer je in BCI Gebouw de functie ‘BCI valideren’. Een BCI GEbouw Expert controleert of de berekening correct en compleet is ingevuld, waarna de berekening ook niet meer aan te passen is.