FAQ’s

Veelgestelde vragen

Wat is de BCI?
De Building Circularity Index (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een vastgoedobject te bepalen. Uniek van de BCI is dat het verschillende erkende meetmethoden voor circulariteit samenbrengt in één integrale tool om de circulaire potentie van een vastgoedobject te bepalen. Waar andere meetmethoden zich vooral focussen op het materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk. De BCI benadert hiermee de praktijksituatie van de circulaire bouweconomie. <link naar ‘wat is de BCI?’>
Waarvoor is de BCI?

Een erkende en gestandaardiseerde meetmethodiek voor circulariteit van vastgoedobjecten bestaat nog niet. De BCI is voor vastgoed eigenaren, opdrachtgevers (waaronder woningcorporaties, (semi-) publieke instellingen en private instellingen), ontwikkelaars, aannemers, architecten en (bouwtechnische) adviseurs die hun vastgoed aantoonbaar circulair willen ontwikkelen.

Moet je een diploma, certificaat of bewijs van bekwaamheid hebben om een BCI te mogen bepalen?

Nee, dat is niet nodig. Echter, het maken van een berekening vraagt wel kennis van techniek en circulariteit.

Voor welk type vastgoed is de BCI toepasbaar?

De BCI is toepasbaar voor alle typen vastgoed.

Wat zegt de BCI score van een vastgoedobject?

De BCI score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%. Dit is een integrale score waarin materiaalgebruik, losmaakbaarheid en de milieu-impact van alle toegepast producten in een vastgoedobject is verwerkt.

Elk product heeft een bepaalde mate van circulaire eigenschappen op basis van bovenstaande factoren. Daarnaast is in de praktijk nooit ieder product 100% circulair op basis van de bovenstaande factoren.

Hoe kan ik de BCI-score verbeteren?

De BCI waardeert twee onderdelen. De materiaalcomponent en de losmaakbaarheid. Op beide onderdelen is het mogelijk om te verbeteren in een ontwerpfase. Sturen op circulariteit met behulp van de BCI is daarmee mogelijk. Collega’s van Alba Concepts kunnen je daarbij helpen.

Welke functionaliteiten biedt BCI Gebouw?
  • Projectbeheer;
  • Koppeling met de Alba Concepts circulaire productdatabase
  • Koppeling met de NIBE database;
  • Koppeling met de Nationale Milieudatabase;
  • Het opstellen van de berekening via een webbased tool;
  • Het opstellen van de berekening via een Excel;
  • Het updaten van berekeningen;
  • Het monitoren van projecten in een (online) dashboard met uitgebreide grafieken;
  • Het exporteren van de berekening naar een rapport;
  • Het opslaan van de berekening in de cloud omgeving van Planon;
Wat krijg ik als ik een BCI berekening maak?

Je ontvangt na enkele minuten een email met de resultaten van de BCI berekening, een link naar de online dashboard en een digitale rapportage van de BCI berekening in pdf-bestand.

 

Welke gegevens moet ik hebben om een BCI berekening te maken?

Een ‘Bill of Materials’ (uitdraai van alle toegepaste producten in een gebouw)

De hoeveelheden van alle toegepaste producten in een gebouw conform de aangegeven eenheid in de BCI module. (De eenheid is conform de functionele eenheid van een MPG berekening)

Waarom heb ik de Milieukosten Indicator nodig van producten?

De MKI representeert de schaduwkosten van een product uitgedrukt in euro’s. Alle individuele producten bepalen gezamenlijk de BCI score met als wegingsfactor de MKI. Dit betekent dat een product met een hogere milieu-impact een grotere impact heeft op de BCI-score.

Hoe snel kan ik toegang krijgen tot de software?

Je krijgt direct een email met de inloggegevens voor je BCI Gebouw account als je tegoed voor BCIGebouw hebt opgewaarderd.

Kan ik ook een certificaat krijgen voor mijn BCI-berekening?

Je kan bij Alba Concepts een verificatie van de BCI-berekening aanvragen. Hiervoor controleert Alba Concepts of de berekening correct en compleet is ingevuld, waarna de berekening ook niet meer aan te passen is.