Meetmethode circulair vastgoed

Whitepaper: Meetmethode circulair vastgoed

Versie 1.0: maart 2022

Deze Whitepaper Meetmethode circulair vastgoed is een uitgave van BCI Gebouw en Alba Concepts en geeft inzicht in de rekenregels die samen de Building Circularity Index© (hierna: BCI) meetmethode vormen. Deze methode is ontstaan vanuit de behoefte om in een vroege ontwerpfase van vastgoedobjecten te sturen op het thema circulariteit. De BCI-meetmethode is ontwikkeld om de mate van circulariteit van vastgoedobjecten al in een vroege ontwerpfase te bepalen.

Sinds 2016 heeft Alba Concepts, samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), gewerkt aan deze methode. Deze doorontwikkeling heeft uiteindelijk geleidt tot de lancering van BCI Gebouw in 2021. Dit is het meetinstrument waarmee gebruikers de circulaire potentie van vastgoedobjecten kunnen bepalen.

BCI Gebouw geeft invulling aan één van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. De ontwikkeling van de BCI loopt voor op de introductie van een geharmoniseerde meetmethode. Consensus op dit onderwerp is wenselijk. Onder andere om een bijdrage te leveren aan een geharmoniseerde meetmethode zijn nadrukkelijk ook de belemmeringen en kansen benoemt in deze whitepaper.

Lees de volledige whitepaper hier.

Whitepaper Meetmethode circulair vastgoed