De Groene Jongens

Algemeen

Wij zijn De Groene Jongens: de duurzaamheidsadviseurs voor de gebouwde omgeving. Door onze vernieuwende visie en werkwijze leveren we slimme innovatieve concepten en oplossingen voor het ontwerp en realisatie van duurzame gebouwen. Dankzij ons multidisciplinaire team van jonge professionals en onze unieke methodiek geven we vroegtijdig een compleet inzicht in alle aspecten van het vraagstuk. Zo stellen we onze opdrachtgevers in staat om op tijd de juiste keuzes te maken. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar levert ook een beter en duurzamer eindresultaat op, waarmee we op alle vlakken meer impact creëren.

Duurzaamheid is energie, materiaal, ecologie, gezondheid, welzijn, adaptatie, esthetiek en nog veel meer. DGJ staart zich niet stuk op enkele aspecten van duurzaamheid, maar werkt naar een zo optimaal mogelijke integratie van duurzaamheidsthema’s in planontwikkelingen. De kunst is om zo vroeg mogelijk de ambities en eisen van het project te bepalen en deze te vertalen naar een technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar concept. DGJ is in staat om in een vroeg stadium op basis van slimme ontwerp- en rekentools duurzaamheidsprestaties te simuleren en de lange-termijn business case van het gebouw te bepalen. De business case in combinatie met de inzichten op de verschillende duurzaamheid onderdelen is leidend voor de verdere architectonische en bouwtechnische uitwerking van het project.

Dienstverlening BCI Gebouw

  • Uitvoeren en valideren van BCI-berekeningen
  • BREEAM-In-Use certificeringen