Producten en prijzen

Definitie één BCI-berekening

Een BCI berekening bestaat uit één gebouw (NAW) waarvan drie scenario’s berekend kunnen worden (een gemaakte berekening kan twee keer gedupliceerd worden en aangepast).

BCI-berekening zonder validatie

Heb je voldoende aan een BCI-berekening zonder controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens en daarmee een check op de juistheid van de BCI-score, dan is geen tussenkomst van BCI Gebouw experts nodig. De kosten van een BCI-berekening zonder validatie bedragen € 500,– exclusief BTW. Met één BCI-berekening kun je ook twee varianten bepalen.

BCI-berekening met validatie

Wil je een BCI-berekening met een controle op de juistheid van de ingevoerde gegevens en daarmee een check op de juistheid van de BCI-score, dan kunnen expert van BCI Gebouw deze controle voor je uitvoeren. De extra kosten van de validatie van een BCI-berekening per variant bedragen € 300,– exclusief BTW. De kosten van een BCI-berekening inclusief een controle op de juistheid (één variant) bedragen dus € 800,– exclusief BTW. 

Jaarlijkse onderhoudskosten

Onderhoudskosten worden in rekening gebracht voor onder andere de opslag van de gegevens.  De kosten bedragen € 150,– exclusief BTW per project per jaar. Voor projecten die zijn aangemaakt voor 1 september van het lopende kalenderjaar gaan de onderhoudskosten in de maand januari van het volgende kalenderjaar in. Voor projecten die na 1 september zijn aangemaakt, gaan de onderhoudskosten een jaar later in.

Demo-account of studentenaccount

Heb je interesse in een demo-account of wil je als student met BCI Gebouw aan de slag? Maak een maand lang gratis gebruik van BCI Gebouw. Vraag meteen een demo-account aan.

Jaarlicentie BCI Gebouw

Voor het gebruik van BCI Gebouw voor maximaal 50 projecten bedragen de jaarlijkse kosten € 5.000,– exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief de jaarlijkse onderhoudskosten voor de duur van het jaarabonnement.

Uitgangspunten validatie  BCI Gebouw calculatie

Het valideren van een BCI Gebouw calculatie richt zich enkel en alleen op de correctheid en volledigheid waarmee de aspecten die invloed hebben op de MCI-, LI- en ECI-score(s) zijn ingevuld. Namelijk:

 • Compleetheid toegepaste producten (grove analyse productcategorieën);
 • Levensduur (werkelijke t.o.v. technische levensduur);
 • Losmaakbaarheid producten en eventueel elementen;
 • Koppeling toegepaste producten in ontwerp aan producten in database;
 • Koppeling deelproducten aan element;
 • Controle op (geldigheid) circulaire producten.

NB Het controleren van gehanteerde hoeveelheden en gecorrigeerde MKI’s valt nadrukkelijk buiten de scope van de validatie.

Benodigde informatie voor het valideren van een BCI-berekening in BCI Gebouw:

 • Plattegronden/aanzichten in PDF (vereist);
 • Materialen- en/of hoeveelhedenstaat (vereist);
 • Detaillering (optioneel);
 • MPG-berekening (optioneel).

NB Mogelijk wordt aanvullende informatie/bewijslast gevraagd voor de gehanteerde uitgangspunten in een calculatie gedurende het validatie-traject.

Resultaat:

 • Een terugkoppeling in een beknopte memo aan de BCI Gebouw gebruiker waarin opmerkingen/bevindingen zijn vermeld op de bovenstaande aspecten. Hierin is het uitgangspunt dat de BCI Gebouw gebruiker zelf wijzigingen doorvoert in de BCI-berekening. Deze wijzigingen worden niet opnieuw gecontroleerd.
 • Nadat de BCI Gebouw gebruiker aangeeft dat de wijzigingen zijn doorgevoerd, krijgt de BCI- berekening het predicaat ‘BCI gevalideerd’. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend in welke vorm dan ook.