Uitgebreide toelichting

Uitgebreide toelichting BCI Gebouw

BCI Gebouw is het meetinstrument waarmee iedereen de circulaire potentie van zijn vastgoedobject kan bepalen. BCI Gebouw geeft invulling aan één van de kerndoelen van de transitieagenda Circulaire Bouweconomie: het meetbaar maken van circulariteit om bewustwording bij directbetrokkenen en de maatschappij te creëren. Ook sluit BCI Gebouw aan bij de uniforme, effectieve meetmethode, zoals deze door platform CB’23* is ontwikkeld samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers. Waar andere meetinstrumenten zich vooral richten op het grondstof- en materiaalgebruik, maakt de BCI ook de losmaakbaarheid van een gebouw inzichtelijk.

Normaliter worden circulaire aspecten naast elkaar getoond, maar in BCI Gebouw© worden al deze aspecten samengebracht in één score voor de mate van circulariteit voor jouw vastgoedobject. De BCI-score is uitgedrukt in een percentage tussen de 0% en 100%, waarbij 0% volledig lineair en 100% volledig circulair is. Hierdoor is het een stuk makkelijker om vastgoed te vergelijken en te sturen op circulariteit tijdens de ontwikkeling.

De Building Circularity Index (BCI) is een wetenschappelijk onderbouwde en in de praktijk beproefde meetmethodiek om de circulaire potentie van een bouwwerk te bepalen. De BCI bestaat uit twee Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s). Deze KPI’s zijn Materiaalgebruik en Losmaakbaarheid. De Building Circularity Index bepaalt de circulaire potentie van een bouwwerk in vier stappen.

Materiaalgebruik

In de BCI meetmethodiek wordt van ieder product in een bouwwerk bepaald hoe circulair het materiaalgebruik is. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de herkomst van materialen, het toekomstscenario van materialen en de levensduur van materialen. 

De fabricatie van producten vereist grondstoffen en energie. Om een circulaire (bouw)economie te bereiken moeten wij zo min mogelijk nieuwe grondstoffen toepassen. Dit is haalbaar door enerzijds gerecyclede of biobased grondstoffen toe te passen en anderzijds door producten te hergebruiken. Voor ieder product is het aandeel nieuwe grondstoffen, gerecyclede grondstoffen, biobased grondstoffen of hergebruikte componenten bepaald. Dit aandeel is uitgedrukt in percentages.

In een lineaire economie storten of verbranden wij onze producten aan het einde van de levensduur. Dit resulteert erin dat wij deze grondstoffen voor altijd kwijt zijn en vergroot de behoefte om nieuwe grondstoffen toe te passen. In een circulaire economie recyclen of hergebruiken wij onze producten. Van ieder product is het toekomstscenario bepaald. Dit aandeel is wederom uitgedrukt in percentages.

De levensduur van een product bepaalt hoe duurzaam (durabel) het product is. Producten met een langere levensduur vereisen minder vervangingen gedurende de levensduur van het bouwwerk en veroorzaken minder afval. De utiliteitsfactor is een verhoudingsgetal tussen de technische levensduur en de verwachte levensduur van een product op basis van het industrieel gemiddelde.

De herkomst van materialen, toekomstscenario van materialen en de utiliteitsfactor bepalen samen de Material Circularity Index (MCI). De MCI representeert de circulaire potentie van een product, onafhankelijk van hoe het in een bouwwerk gemonteerd is. De MCI wordt uitgedrukt tussen 0,00 en 1,00 waarbij 0,00 volledig lineair en 1,00 volledig circulair is.

Losmaakbaarheid

Gebouwen zijn een verzameling van complexe entiteiten, opgebouwd uit verschillende materialen, producten en elementen die met elkaar zijn verbonden. De mate waarin deze verbindingen verbroken kunnen worden, zodat een object de functie kan behouden en hoogwaardig hergebruik realiseerbaar is, bepaalt de mate (graad) van losmaakbaarheid.

Vier technische losmaakbaarheidsfactoren bepalen de losmaakbaarheid van een product. Dit is uitgedrukt in de losmaakbaarheidsindex (LI).

  • Type Verbinding
  • Toegankelijkheid van de verbinding
  • Vorminsluiting
  • Doorkruisingen

De Material Circularity Index (MCI) en de Losmaakbaarheidsindex (LI) vormen samen de Product Circularity Index. De PCI representeert de circulaire potentie van een product als het in een bouwwerk gemonteerd is. De PCI wordt uitgedrukt tussen 0,00 en 1,00 waarbij 0,00 volledig lineair en 1,00 volledig circulair is.

Gebouwen bestaan niet alleen uit materialen en producten maar ook uit samengestelde (geprefabriceerde) elementen die als geheel ge(de)monteerd worden. Van deze samengestelde elementen wordt een Element Circularity Index (ECI) bepaald.

Van een element wordt een samengestelde MCI berekend op basis van de milieu-impact van de producten in het element. Producten met een hogere milieu-impact wegen zwaarder mee. Om de milieu-impact van producten te berekenen wordt de Milieukosten Index (MKI) toegepast.

 

Een samengesteld element heeft een eigen losmaakbaarheidsindex. De samengestelde MCI en de losmaakbaarheidsindex van het element bepalen de ECI. De ECI wordt uitgedrukt tussen 0,00 en 1,00 waarbij 0,00 volledig lineair product is en 1,00 volledig circulair.

Building Circularity Index (BCI)

De Building Circularity Index (BCI) is de gemiddelde circulaire potentie van het gebouw op basis van alle toegepaste producten en elementen. De milieu-impact wordt gehanteerd als weegfactor voor het gemiddelde. Dit betekent dat producten met een relatief hoge milieu-impact een groter aandeel hebben in de BCI score. Voor het bepalen van de milieu-impact wordt de Milieukosten Index (MKI) gehanteerd. De BCI wordt uitgedrukt tussen 0,00 en 1,00 waarbij 0,00 volledig lineair en 1,00 volledig circulair is.

Milieukosten Index

De MKI representeert de totale milieu-impact van een product van wieg tot graf op basis van milieueffect categorieën. De MKI waarde van een product wordt berekend middels de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van Stichting Bouwkwaliteit. In de bouwsector wordt de MKI waarde doorgaans omgezet naar een MPG waarde. Hierbij wordt de MKI van het product of gebouw teruggerekend naar een waarde per m2.BVO per jaar. Producten met een hogere MKI waarde tellen zwaarder mee in de bepalingsmethode van de Building Circularity Index. 

De MKI in de BCIGebouw-omgeving is een indicatieve MKI die niet is gebaseerd op de bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken van Stichting Bouwkwaliteit. Het is een indicatieve MKI op basis van een genormaliseerde MKI waarde van het product en de toegepaste hoeveelheid. Indien een gevalideerde MKI-berekening noodzakelijk is, verwijzen wij graag door naar één van de door Stichting Bouwkwaliteit erkende rekeninstrumenten.

Middels de Layers of Brand wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type producten in de bouwsector:

  • Site (locatie)
  • Structure (constructie)
  • Skin (huid; gevel, dak en begane grondvloer)
  • Services (installaties)
  • Space Plan (afbouw)
  • Stuff (vast en los meubilair)

 

In de BCI berekening wordt de gemiddelde circulaire potentie van alle producten binnen dezelfde Layer of Brand weergegeven. Dit maakt het mogelijk om te identificeren welke type producten een positieve of negatieve impact hebben op de BCI. Alle type producten zijn even belangrijk in de Building Circularity Index. Er wordt dus geen weegfactor toegekend aan de verschillende Layers of Brand.